Godišnja Skupština kluba IPA Međimurje

Dana 16. travnja 2021.g. s početkom u 19,00 sati, putem video linka Google Meet, održat će se godišnja Skupština Regionalnog kluba IPA Međimurje. Dnevni red: 1) Izvješća o financijskom poslovanju u 2020.g., Nadzornog odbora i provedenim aktivnostima u 2020.g, 2) Plan aktivnosti u 2021.g. i Plan prihoda i rashoda u 2021.g. 3) Razno Članovi kluba se mogu uključiti putem Google preglednika na računalu ili korištenjem Google meet aplikacije na mobitelu (ako ju nemate instaliranu potrebno je istu instalirati).
Molimo da se članovi koji će sudjelovati na Skupštini jave predsjedniku Darku Dragičeviću, telefonom ili mobitelom, ukoliko žele da im se na mail pošalje materijal za Skupštinu. Materijale može zatražiti bilo koji član kluba.
Informacije o pridruživanju Google Meetu Veza na videopoziv: https://meet.google.com/dhs-jmko-vnw